Vad händer i Missionshuset
  

Välkommen till vårt barn- och ungdomsarbete!

I vår församling har vi söndagsskola för de minsta barnen som kallas för Kungariket, UV-scout och ungdomskvällar som kallas för Refill. Mer information om dessa grupper hittar du om du klickar sig vidare på respektive grupp. 

Ibland anordnar vi gemensamma barn-och ungdomssatsningar och varje år har vi julbasar. 

Vi är med i Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) vilket exempelvis möjliggör lägerverksamhet och ledarutbildning.