Vad händer i Missionshuset
  

Kungariket

Kungariket är namnet på vår "söndagsskola" och är barnens egen samling under söndagsgudstjänsten.

Just nu har vi inte som tidigare några samlingar för barnen i källaren. Men vår ambition är att låta barnen vara delaktiga i det som händer i gudstjänsten. Barnen får lyssna, skapa och göra något som knyter an till en bibelberättelse eller något av det som sker. Vi har även möblerat om i kyrksalen och sidosalen för att hela familjen ska känna sig hemma i kyrkan. 

Frågor? Kontakta Evelina Darelid 070 - 239 09 08 

 

 618