Vad händer i Missionshuset
  

Kungariket

Kungariket är namnet på vår söndagsskola och vänder sig till barn mellan 3-12 år.

Var?        I Månsarps Missionshus.

När?        Söndagar klockan 10.30-ca 12.00, ungefär nio samlingar per termin. Se programbladet eller kalendern för när vi träffas. 

 

 618