Vad händer i Missionshuset
  

Kungariket

Kungariket är namnet på vår söndagsskola och vänder sig till barn mellan 3-12 år.

Var?        I Månsarps Missionshus.

När?        En del söndagar klockan 10.30-ca 12.00. Se programbladet eller kalendern för när vi träffas. 

 

 618