Vad händer i Missionshuset
  
 

Vår vision

Vi synliggör Guds rike
genom att med Andens hjälp
på ett naturligt sätt
leva med Jesus i vardagen

En vision formuleras utifrån det som vi upplever är Guds önskade framtidsbild av vår församling.

Vi upplever att Gud genom vår gemenskap vill ge en förhandsvisning av det liv och det samhälle som egentligen hör till framtiden.

Låter det omöjligt?
Det är vår dröm!
Det är vad Gud kallar oss till.

Nycklar som öppnar upp för Guds rike:

  1. Vi upplever att Gud nu kallar oss att söka den Helige Andes kraft och hjälp.
  2. Vi gör detta tillsammans, just utifrån de vi är och det som är naturligt för oss.
  3. Vi upplever att vi bär på en gemensam längtan efter att Jesus ska få finnas med och göra skillnad i vår vardag. Vi tror att denna längtan är född av Gud och att Gud utmanar oss att låta tron genomsyra hela vårt liv och all vår tid. Just så blir Guds rike levande i vår egen tid.

 

Vi synliggör Guds rike

I Månsarps Missionsförsamlings DNA finns en bön och längtan om att få ge vidare det som vi fått av Gud. När Missionsföreningen (som kom att bli fröet till vår församling) bildades i Kåperyd 1841 fanns en tydlig vision om att människor skulle sändas ut så att evangeliet kunde nå fler. Någon hade läst en uppmaning om att ”be för Kristi rike utbredande” i en missionstidning och genom dessa rader hade en längtan väckts till liv.

Uttrycket ”Kristi rike” eller ”Guds rike” som vi skriver i vår nya vision, knyter nu ihop våra rötter med den framtidsbild som vi nu upplever att Gud vill att vi ska söka. ”Guds rike” står för allt det som Gud vill med vår jord och vår mänsklighet. Det står för evangeliets hela bredd om att med både ord och handling visa vem Gud är. Vi talar hellre om ”Guds rike” än i termer som att ”sprida evangeliet” eller ”dela de goda nyheterna” just för att vi tror att vi idag behöver se att Gud kallar oss till att med hela vårt liv gestalta Guds goda avsikter.

”Guds rike” hör ihop med både skapelsen och den framtid som Gud lovat sitt folk. I väntan på den stora dag då vår Herre Jesus kommer åter och då Gud återupprättar sin värld är vi kallade att i vår gemenskap föra framtiden in i nuet. Tillsammans kan vi synliggöra Guds kraftfulla närvaro i nuet. Tillsammans kan vi med små glimtar synliggöra ett framtida samhälle som lever i förtroende och harmoni med Gud. Vi kan inte nog betona betydelsen av att vi lever nära varandra, i kärlek och överlåtelse. Församlingen (vi tillsammans) är Kristi kropp utsänd för att ge den här världen läkedom och hopp.

Vi upplever att Gud genom vår gemenskap vill ge en förhandsvisning av det liv och det samhälle som egentligen hör framtiden till. Vi längtar efter att vår tro ska göra skillnad.

Genom att med Andens hjälp
Guds rike finns där Anden verkar. Eller som någon har sagt ”jag gör vad jag kan sen får Gud göra resten”.

Vi behöver verkligen förstå hur beroende vi är av Guds Ande när det nu handlar om andliga ting. Det är Anden som leder och öppnar människors hjärtan. Det är Anden hjälper oss att förstå försoningens mysterium. Anden verkar i oss så att vi börjar efterlikna Jesus. Anden utrustar oss med gåvor och ger oss frimodighet… Jag tror att du har förstått. Anden ger oss möjligheterna som vi i oss själva saknar. Jesus sa: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. (Joh 15:5)

Vår historia börjar med en gravt handikappad byskomakare som öppnade sitt enkla hem, kanske ett av de oansenligaste husen i hela Månsarps socken. Om Gud kunde låta Anders Svensson få vara till sådan stor välsignelse så kan vem som helst med Andens hjälp bli använd av Gud.

Vi upplever att Gud kallar oss att i söka den Helige Andes kraft och hjälp. Vi drömmer om att få se mer av Guds kraft.

På ett naturligt sätt
Gud använder sig av vanliga människor. När Jesus kallade sina första lärjungar gick han till några fiskare. De var olika personligheter och hade olika intressen. Men de var villiga att följa Jesus och de lät Jesus använda det de hade, i detta fall en båt.

Det finns också en poäng i att påminna varandra om att Gud blev människa i Jesus Kristus. Andlighet handlar alltså inte om att fly eller trycka undan det som är vår mänskliga sida. Tvärtom, om Gud har skapat oss unika och som människor så vill han använda oss just så.

Vi upplever att Gud vill använda oss just utifrån de vi är och på ett sätt som är naturligt för oss. Samtidigt längtar vi mer efter att det övernaturliga ska bli mer naturligt för oss.

Leva med Jesus i vardagen
Det som flera gånger har dykt upp i våra samtal på senare tid är en tydlig längtan efter att tron ska landa mer i vår vardag, att tron ska göra skillnad i våra egna liv och att vi får se vad tron kan få betyda för andra. 

När vi lägger ett alltför stort fokus vid en plats, vår lokal, och vid en viss dag, söndagen, är det lätt hänt att både Jesus och tron lämnas kvar i kyrkbänken. Så vill vi inte att det ska vara. Men när både sekulariseringen och alla krav samhället trycker Gud allt längre ut i marginalen så har vi en tuff kamp att kämpa.  

Till gudstjänst, hemgrupper och andra samlingar kommer vi för att styrka varandra, för att tillbe Gud och ta emot vad han vill ge. Från gudstjänsten sänds vi ut för att leva ut vår tro i vardagen. Vi sänds ut för att leva med Jesus i vår vardag. Där vi är, där är församlingen och där kan Guds rike skymta fram.

Vi upplever att vi bär på en gemensam längtan efter att Jesus ska få finnas med och göra skillnad i vår vardag. Vi tror att denna längtan är född av Gud och att Gud utmanar oss att låta tron genomsyra hela vårt liv och all vår tid. Just så blir Guds rike levande i vår egen tid.