Vad händer i Missionshuset
  

Välkommen till Månsarps missionsförsamling!

Vi finns i Månsarp som ligger söder om Jönköping. Vår historia tar sin början 1841 i byn Kåperyd. Idag är vi drygt 100 medlemmar som har det gemensamt att vi tror på Jesus och vill följa honom.

Vår önskan är att församlingen skall vara en plats för gemenskap med Gud och varandra. Till våra gudstjänster och verksamheter är alla välkomna. Under de olika rubrikerna här intill  hittar du snart mera om vilka vi är, vad vi tror och vad vi gör. Är du intresserad av att veta mer om oss är Du välkommen att hälsa på eller ta kontakt.