Vad händer i Missionshuset
  

Bön och bibelstudium

Vi vill gärna be för dig och din situation!

Mejla, sms:a eller ring in ditt böneämne. Du hittar kontaktuppgifter här på vår hemsida.bibel

Önskar du hjälp i förbön (att någon ber för dig och ditt behov) får du gärna kontakta vår pastor eller någon annan som du har förtroende för. I samband med de gudstjänster då vi firar nattvard finns förebedjare till hands för den som önskar förbön, och då får du möjlighet att först berätta för din förebedjare om ditt behov och sedan hjälper han/hon dig att under någon minut be för detta.

De allra flesta människorna har någon gång bett till Gud om hjälp. För oss som kallar oss kristna är bönen mer än så. Det är hjärtats samtal med Gud. Det är ett samtal där vi fördjupar och växer i vår relation till Gud. Bönen är också vårt redskap för att göra skillnad. I våra gudstjänster och andra samlingar ber vi om Guds vägledning och välsignelse över våra liv och vårt samhälle.

Det händer också att vi möts till bibelstudium. Vanligen påminner detta upplägg om ett seminare eller en skollektion, där någon delar med sig av sina kunskaper och vi sedan samtalar om ämnet.

Vi har ett antal bönesamlingar varje månad. Läs programbladet/kalendern för mer information.