Vad händer i Missionshuset
  

Elvakaffe

”Elvakaffe” är som det låter; kaffe med tilltugg, klockan 11.00. Slå dig ner på en stol, träffa andra och prata om vad du vill! Elvakaffe

Plats:               Missionshuset, Månsarp

Tid:                   11.00 (i regel varannan torsdag, se vidare i vår kalender på hemsidan)

Program:         Vanligen inget program utan bara enkel fikagemenskap

Fika:                 Café – du köper vad du önskar, självkostnadspris

Kontakt:           Lennart o Marianne Edlund   036-652 61

 

Träffpunkt Månsarp

Månsarps Missionsförsamling, Månsarps församling och kommunen ordnar träffar för daglediga.

Plats:            Idrottsplatsen i Månsarp.

Tid:               Klockan 14:30, 8 onsdagar per år (se kalendern).

Program:     Varierande; Sång och musik, studiebesök, information om aktuella 
                       händelser eller minnen från bygden.

Inträde:         Fritt

Fika:              20:-

Kontakt:       Christina Lann 036-65309

                       Monica Waern 036-65122

 

Dagledigträffar i kyrkorna

Plats:            Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Taberg samt Missionshuset och 
                       Församlingsgården i Månsarp.

Tid:                Klockan 14:30 första torsdagen i månaden, februari-maj samt september-
                       december (se kalendern).

Program:      Sång och musik samt ofta någon som talar.

Inträde:         Fritt

Fika:              Är en viktig del av gemenskapen