Vad händer i Missionshuset
  

Elvakaffe

”Elvakaffe” är som det låter; kaffe med tilltugg, klockan 11.00. Slå dig ner på en stol, träffa andra och prata om vad du vill! Elvakaffe

 

Plats: Missionshuset, Månsarp

Tid: 11.00 (i regel varannan torsdag, se vidare i vår kalender på hemsidan)

Program: Vanligen inget program utan bara enkel fikagemenskap

Fika: Café - du köper vad du önskar, självkostnadspris

Kontakt: Lennart Edlund 073-9394614

 

Träffpunkt Månsarp

Månsarps Missionsförsamling, Månsarps församling och kommunen ordnar träffar för daglediga.

Plats: Idrottsplatsen i Månsarp.

Tid: Klockan 14:30, 8 onsdagar per år (se kalendern).

Program: Varierande; Sång och musik, studiebesök, information om aktuella händelser eller minnen från bygden.

Inträde: Fritt

Fika: 20:-

Kontakt: Monica Eriksson 073-7640372, Monica Waern 036-65122

 

Dagledigträffar i kyrkorna

Plats: Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Taberg samt Missionshuset och Församlingsgården i Månsarp.

Tid: Klockan 15:00 första torsdagen i månaden, februari-maj samt september-december (se kalendern).

Program: Sång och musik samt ofta någon som talar.

Inträde: Fritt

Fika: Är en viktig del av gemenskapen