Vad händer i Missionshuset
  

Församlingens Gudstjänster

Församlingen firar för det mesta gudstjänst på söndagar kl. 10.30.

Första söndagen i månaden firas nattvard i gudstjänsten.

Ett fast inslag i gudstjänsten är predikan, som ibland kan framföras i form av drama. Musik och sång är viktigt i gudstjänsten. Dit hör psalmsången och olika sånginslag av solist, eller en grupp vuxna eller barn. Lovsång och tillbedjan vill vi prioritera; att tillsammans som församling mkomma inför Gud och upphöja Honom.
I gudstjänsten ges dessutom alltid tid till förbön och tacksägelse.

Barnen i Kungariket, som är vår söndagsskola, är med i den första delen av gudstjänsten. Någon gång per halvår har vi gudstjänst för alla åldrar, som då är mera inriktad mot yngre.

Missionshuset är anpassat för personer med rörelsehinder.
Psalmer och Sånger i storstil finns  tillgängliga i kyrksalen.
Hörslinga är installerad i kyrksalen.
Vid nattvardsfiranden används alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.