Vad händer i Missionshuset
  

Mission

Som namnet anger så är mission en viktig del av Månsarps Missionsförsamlings verksamhet. Med mission menas här arbete med syfte att sprida kunskap om Bibelns budskap, ofta kombinerat med socialt arbete och sjukvårdsarbete.

Under de senaste fyrtio åren har vi i Månsarps Missionsförsamling också varit engagerade i översättning av Bibeln till Kol-språket på Papua Nya Guinea, HCJBs kortvågssändningar av kristna radioprogram och evangelisation på Kolahalvön i Ryssland.

Från och med 2015 stödjer vi kristet arbete i Förslöv samt Svenska Alliansmissionens missionsarbete i Afrika.

Kristen gemenskap i Förslöv

I samhället Förslöv i Båstads kommun stödjer vi den kristna gemenskapen genom att stå för en del av pastor Birgitta Petterssons lön. Det är en liten gemenskap som sedan januari 2014 möts i en källarlokal. Man har nu bönesamlingar, gudstjänster, själavårdssamtal samt secondhand och café i liten skala.

Mission i afrika

Vi understödjer ett arbete i centralafrika där hälsovård och mekanikerutbildning är två inslag. Vi kan tyvärr inte berätta så mycket mer med hänsyn till säkerhetsläget i landet som våra missionärer arbetar i.

 Verksamhet Mission