Kungariket

Kungariket är namnet på vår ”söndagsskola” och är barnens egen samling under söndagsgudstjänsten.
Just nu har vi inte som tidigare några samlingar för barnen i källaren.
Men vår ambition är att låta barnen vara delaktiga i det som händer i gudstjänsten.
Barnen får lyssna, skapa och göra något som knyter an till en bibelberättelse eller något av det som sker.
Vi har även möblerat om i kyrksalen och sidosalen för att hela familjen ska känna sig hemma i kyrkan.

Frågor? Kontakta Evelina Darelid 070 – 239 09 08